11 มกราคม 2563 @ ศุภาพฤกษ์ กอล์ฟ คลับ สมุทรปราการ

11 มกราคม 2563 ‘บริษัท บอร์เนียว เทคนิเคิล (ประเทศไทย) จำกัด’ ได้จัดงาน ‘The 4th Borneo’s Relationship Golf’ ณ ศุภาพฤกษ์ กอล์ฟ คลับ จังหวัดสมุทรปราการ ผ่านกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ที่เต็มอิ่มไปด้วยความสนุกสนาน ระหว่างบอร์เนียวฯ และเหล่าคู่ค้าคนสำคัญมากมาย

ไม่ว่าจะเป็นตัวแทนผู้บริหาร 3M ประเทศไทย ตลอดจน ADB (Applied DB Public Company Limited) ฯลฯ ซึ่งการเล่นกอล์ฟและรับประทานมื้อค่ำร่วมกัน ตลอดจนกิจกรรมมอบของที่ระลึกในครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งคำขอบคุณจากใจพวกเราทีมงานบอร์เนียวฯ ทุกคน ด้วยหวังให้คู่ค่าทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงผ่านกีฬากอล์ฟและมีรอยยิ้มกลับไป เฉกเช่นสายสัมพันธ์ทางการค้าของเราที่ดีต่อกันเสมอมา

Tags