ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

บริษัทบอร์เนียว เทคนิเคิล (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทผู้นำเข้า และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องมืออุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ขัด ตัด เจาะ เทปกาวและเคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์สิ้นเปลืองในการก่อสร้าง ผลิตภัณฑ์เพื่อความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและบำรุงรักษาในงานอุตสาหกรรม อีกทั้งเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายอุปกรณ์ อะไหล่รถยนต์และมอเตอร์ไซค์ อาทิเช่น แบตเตอรี่ โช้คอัพ ผ้าเบรค คลัทช์ น้ำมันหล่อลื่น ผลิตภัณฑ์ซ่อมสีและบำรุงรักษารถยนต์ ยางรถยนต์และรถจักรยานยนต์ เป็นต้น

บริษัทฯ มีประวัติการดำเนินกิจการในประเทศไทยมาอย่างยาวนานมากกว่า 160 ปี ปัจจุบันได้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัทโตโยต้า ทูโช แห่งประเทศญี่ปุ่น และกลุ่มบริษัทมโนยนต์ โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 89/175 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 และมีสำนักงานคลังสินค้าอีก 8 แห่ง ได้แก่ เชียงใหม่ แหลมฉบัง นครราชสีมา อุดรธานี พิษณุโลก ราชบุรี สุราษฎร์ธานี และหาดใหญ่ มีระบบโลจิสติกส์และเทคโนโลยีสารสนเทศที่รองรับการขายและกระจายสินค้าได้ทั่วประเทศ