ร่วมงานกับเรา

ค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน


บริษัท บอร์เนียว เทคนิเคิล (ประเทศไทย) จำกัด ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการสร้างและพัฒนาบุคลากร โดยพนักงานทุกท่านจะได้รับการพัฒนาศักยภาพและความเป็นมืออาชีพ เพื่อรองรับการขยายและเติบโตอย่างรวดเร็วของธุรกิจ บริษัทฯ ถือว่า ‘พนักงานของบริษัท’ เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าสูงสุด บริษัทฯ กำลังค้นหาบุคลากรที่มีศักยภาพเข้ามาร่วมงานในองค์กรของเรา เพื่อสนับสนุนวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล

ผลตอบแทน

 • เงินเดือนตามตำแหน่งงานและประสบการณ์
 • โบนัสประจำปีตามผลประกอบการและผลงาน

เวลาการทำงาน

 • ปฏิบัติงานวันจันทร์-ศุกร์ (8.00-17.00 น.)
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี 10/15 วัน

สวัสดิการ

 • เงินรางวัลในการเก็บเงินจากการขาย (สำหรับพนักงานขาย)
 • เงินช่วยเหลือในการนำรถยนต์มาใช้ในการปฏิบัติงาน (สำหรับพนักงานขาย)
 • บัตรฟลีทการ์ด (สำหรับพนักงานขาย)
 • Sim Data (สำหรับพนักงานขาย)
 • เบี้ยขยัน
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ อาทิ แต่งงาน, คลอดบุตร, เยี่ยมไข้ เป็นต้น

สวัสดิการที่ไม่ใช่ตัวเงิน

 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพกลุ่ม
 • ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
 • เสื้อยูนิฟอร์ม
 • รางวัลอายุการทำงาน