สารจากกรรมการผู้จัดการ

“การที่องค์กรสามารถดำเนินธุรกิจที่สร้างผลกำไรและเติบโตได้อย่างยั่งยืนนั้น จะต้องมีรากฐานที่ดี ยึดมั่นในจริยธรรม ร่วมมือร่วมใจกันทำงาน และกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่เหมาะสม”

ในโลกปัจจุบัน ธุรกิจการขายและกระจายสินค้าทั่วประเทศเกิดขึ้นได้ง่ายกว่าในอดีต โดยการวางรากฐานที่ดีจากที่ผ่านมา บอร์เนียว เทคนิเคิล ประเทศไทย สามารถก้าวมาถึงวันนี้ วันที่มีความมั่นคงพร้อมที่จะเติบโตไปด้วยกันกับพันธมิตรคู่ค้า ซึ่งได้รับการสนับสนุนที่ดีจากเจ้าของสินค้าและลูกค้าทั่วประเทศมาโดยตลอด

การที่องค์กรสามารถดำเนินธุรกิจที่สร้างผลกำไรและเติบโตได้อย่างยั่งยืนนั้น จะต้องมีรากฐานที่ดี อันประกอบด้วย การปฏิบัติงานที่ยึดมั่นในจริยธรรม มีวัฒนธรรมองค์กรที่ดีพร้อมร่วมมือร่วมใจกันทำงาน และที่สำคัญ ต้องกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่เหมาะสม อีกทั้งมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สามารถปรับเปลี่ยนได้ฉับไว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่มีการใช้เครื่องมือสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ มาช่วยในการทำงานให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

บอร์เนียวฯ พร้อมจะก้าวต่อไปโดยการพัฒนาระบบงานการขายพร้อมการบริการ สร้างเครือข่ายการกระจายสินค้าทั่วประเทศ การใช้กิจกรรมการตลาดหลากรูปแบบ ที่สามารถตอบโจทย์ธุรกิจ รวมทั้งการพัฒนาระบบการสั่งซื้อผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ และนำเทคโนโลยีต่างๆมาประยุกต์ เพื่อการบริการที่ดีและรวดเร็วให้กับลูกค้า

ด้วยความเชื่อมั่นในประสบการณ์ ความสามารถของเพื่อนพนักงาน โดยการสนับสนุนของกลุ่มโตโยต้า ทูโช และ มโนยนต์ เราพร้อมที่จะร่วมกันพัฒนาองค์กรให้แข็งแกร่ง ก้าวสู่ความเป็น บริษัทชั้นแนวหน้าด้านการขาย กระจายสินค้า สร้างกิจกรรมทางการตลาด ในกลุ่มสินค้าวัสดุอุปกรณ์อุตสาหกรรม และอุปกรณ์อะไหล่ยานยนต์ ที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนตลอดไป

รัฐา อุรุโสภณ
กรรมการผู้จัดการ บริษัท บอร์เนียว เทคนิเคิล (ประเทศไทย) จำกัด