กิจกรรมเพื่อสังคม

 • 8 มิถุนายน 2562

  Green D You D Happiness - Big Cleaning Day 2019
  กิจกรรมเพื่อสังคม

  8 มิถุนายน 2562 ‘บริษัท บอร์เนียว เทคนิเคิล (ประเทศไทย) จำกัด’ จัดกิจกรรม ‘Green D You D Happiness - Big Cleaning Day’

  อ่านทั้งหมด
 • 12 เมษายน 2562

  สงกรานต์ ขับขี่ปลอดภัย
  กิจกรรมเพื่อสังคม

  12 เมษายน 2562 พนักงานบริษัท บอร์เนียว เทคนิเคิล (ประเทศไทย) จำกัด (สาขาสุราษฎร์ธานี) ได้จัดกิจกรรม ‘สงกรานต์ ขับขี่ปลอดภัย’

  อ่านทั้งหมด
 • 5 เมษายน 2562

  บอร์เนียวฯ และ 3เอ็ม มอบหน้ากากป้องกันฝุ่น
  กิจกรรมเพื่อสังคม

  5 เมษายน 2562 คุณติ๊ก - สะศิ พงษ์ไทย ตัวแทนจาก ‘บริษัทบอร์เนียว เทคนิเคิล (ประเทศไทย)’ และ ‘บริษัท 3เอ็ม ประเทศไทย’ นำหน้ากากป้องกันฝุ่น

  อ่านทั้งหมด