ตำแหน่งงานว่าง

ตำแหน่งงานว่าง

บริษัท บอร์เนียว เทคนิเคิล (ประเทศไทย) จำกัด ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการสร้างและพัฒนาบุคลากร โดยพนักงานทุกท่านจะได้รับการพัฒนาศักยภาพและความเป็นมืออาชีพ เพื่อรองรับการขยายและเติบโตอย่างรวดเร็วของธุรกิจ บริษัทฯ ถือว่า ‘พนักงานของบริษัท’ เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าสูงสุด บริษัทฯกำลังค้นหาบุคลากรที่มีศักยภาพเข้ามาร่วมงานในองค์กรของเรา เพื่อสนับสนุนวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล

พนักงานคลังสินค้า

พนักงานประจำ
สำนักงานหลักสี่ - กรุงเทพมหานคร, สำนักงานสาขาแหลมฉบัง - ชลบุรี
4 อัตรา
อ่านเพิ่มเติม

พนักงานขาย สินค้าอุปกรณ์ยานยนต์ เชียงใหม่

พนักงานประจำ
ภาคเหนือตอนบน - เชียงใหม่
2 อัตรา
อ่านเพิ่มเติม

พนักงานขาย สินค้าอุตสาหกรรม ระยอง

พนักงานประจำ
ภาคตะวันออก-ระยอง
2 อัตรา
อ่านเพิ่มเติม