ตำแหน่งงานว่าง

ตำแหน่งงานว่าง

บริษัท บอร์เนียว เทคนิเคิล (ประเทศไทย) จำกัด ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการสร้างและพัฒนาบุคลากร โดยพนักงานทุกท่านจะได้รับการพัฒนาศักยภาพและความเป็นมืออาชีพ เพื่อรองรับการขยายและเติบโตอย่างรวดเร็วของธุรกิจ บริษัทฯ ถือว่า ‘พนักงานของบริษัท’ เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าสูงสุด บริษัทฯกำลังค้นหาบุคลากรที่มีศักยภาพเข้ามาร่วมงานในองค์กรของเรา เพื่อสนับสนุนวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล

เจ้าหน้าที่การตลาดอาวุโส (สินค้าอุตสาหกรรม)

1
อ่านเพิ่มเติม

พนักงานขาย สินค้าอุปกรณ์ยานยนต์ - แบตเตอรี่ (กรุงเทพมหานคร)

1
อ่านเพิ่มเติม

พนักงานขาย สินค้าอุปกรณ์ยานยนต์ - แบตเตอรี่ (เชียงใหม่)

อ่านเพิ่มเติม

พนักงานขาย สินค้าอุปกรณ์ยานยนต์ - แบตเตอรี่ (นครราชสีมา)

อ่านเพิ่มเติม

พนักงานขาย สินค้าอุปกรณ์ยานยนต์ - อะไหล่รถจักรยานยนต์ (กรุงเทพมหานคร)

อ่านเพิ่มเติม

พนักงานขาย สินค้าอุปกรณ์ยานยนต์ - ยางรถยนต์และน้ำมันหล่อลื่น (กรุงเทพมหานคร)

อ่านเพิ่มเติม