ใช้สำหรับเจียรขนาด 7″ ลบส่วนเกินของชิ้นงาน ลบครีบ ลบคม เหมาะกับงานที่ต้องการความเร็ว และมีพื้นที่งานขนาดใหญ่ ทำจากเม็ดทราย AO (Aluminum oxide)

  • ขนาด (Size) : 180 X 6 X 22 มม.
  • ความเร็วรอบสูงสุด (Max Speed) : 7,600 RPM (80m/s)
  • เส้นผ่าศูนย์กลาง (Diameter) : 7 นิ้ว (180 มม.)