• 14 มิถุนายน 2562

  TOYOTSU JAPAN FESTIVAL
  กิจกรรม

  16 มิถุนายน 2562 ‘บริษัท บอร์เนียว เทคนิเคิล (ประเทศไทย) จำกัด’ เข้าร่วมงาน ‘TOYOTSU JAPAN FESTIVAL’ เทศกาลสินค้าและอาหารที่รวม

  อ่านทั้งหมด
 • 12 มิถุนายน 2562

  บอร์เนียวฯ และ 3เอ็ม จัดสัมมนา TO THE FUTURE WITH SAFETY CULTURE
  กิจกรรม

  12 มิถุนายน 2562 ‘บอร์เนียว เทคนิเคิล (ประเทศไทย)’ ร่วมกับ ‘3เอ็ม ประเทศไทย’ จัดสัมมนากึ่งปฏิบัติการหัวข้อ 'TO THE FUTURE WITH SAFETY CULTURE' ณ โรงแรมโอ๊ก

  อ่านทั้งหมด
 • 8 มิถุนายน 2562

  Green D You D Happiness - Big Cleaning Day 2019
  กิจกรรม

  17 พฤศจิกายน 2562 ‘บริษัท บอร์เนียว เทคนิเคิล (ประเทศไทย) จำกัด’ ได้เดินทางไปพบปะลูกค้าภาคเหนือในงาน ‘Borneo Auto Fair’ ณ ห้องคอนเวน

  อ่านทั้งหมด
 • 1 มิถุนายน 2562

  The 3rd Borneo Relationship Golf
  กิจกรรม

  1 มิถุนายน 2562 ‘บริษัท บอร์เนียว เทคนิเคิล (ประเทศไทย) จำกัด’ ได้จัดงาน 'The 3rd Borneo's Relationship Golf' ณ สนามกอล์ฟ วินส์เซอร์

  อ่านทั้งหมด
 • 31 พฤษภาคม 2562

  Borneo Vision Accelerator Program
  กิจกรรม

  31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2562 ‘บริษัท บอร์เนียว เทคนิเคิล (ประเทศไทย) จำกัด’ ได้จัดอบรมหลักสูตร ‘Borneo’s Vision Accelerator Program’ (BVAP

  อ่านทั้งหมด
 • 24 พฤษภาคม 2562

  Basic work at height & Hearing conservation Program
  กิจกรรม

  พฤษภาคม 2562 ‘บอร์เนียว เทคนิเคิล (ประเทศไทย)’ ร่วมกับ ‘3เอ็ม ประเทศไทย’ จัดสัมมนาหัวข้อ ‘Basic work at height & Hearing conservation

  อ่านทั้งหมด