รีวิวเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2562

สวัสดีค่ะ วันนี้บอร์เนียวฯ จะมาแชร์ความรู้ดีๆ ให้ทุกท่านได้เข้าใจเกี่ยวกับ ‘คลังสินค้า’ (Warehouse) สถานที่จัดเก็บและพักสินค้าชั่วคราวเพื่อพักสินค้า ก่อนที่จะทำการกระจายออกจากศูนย์กลางไปยังจุดต่างๆ ซึ่งการมีคลังสินค้านั้นจะช่วยให้ระบบกระจายสินค้าไปยังลูกค้ามีความคล่องตัว และเพื่อให้การขนส่งแต่ละครั้งประหยัดต้นทุนและเสียหายน้อยที่สุด โดยส่วนใหญ่ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรายใหญ่มักมีคลังสินค้าอยู่ในจุดสำคัญๆ นั่นเอง

ลักษณะของคลังสินค้า
คลังสินค้าเป็นปลูกสร้างขนาดใหญ่ ที่มักมีลักษณะเป็นโรงเรือนที่ภายในจะโล่งว่างแล้วทำการจัดระบบระเบียบ ซึ่งการขนส่งสินค้าจากผู้ผลิตหรือโรงงานมายังคลังสินค้าสำนักงานใหญ่นั้นจะเน้นการขนส่งแบบล็อตใหญ่ เพื่อให้ง่ายต่อการคัดแยกสินค้าก่อนจัดส่งไปยังคลังสินค้าสาขา โดยคนจะติดปากเรียก ‘คลังสินค้า’ กันว่า ‘โกดัง’

ประเภทของคลังสินค้า

1. คลังสินค้าทั่วไป
– เป็นโกดังโรงเรือน มีประตู รั้วรอบขอบชิด
– ป้องกันสินค้าจากแดดลมฝน
– อาจมีการยกพื้นเพื่อป้องกันเรื่องน้ำท่วม

2. คลังสินค้าที่มีแต่หลังคาสำหรับคุ้มฝน
– ไม่มีผนังกั้นป้องกันแสงแดด
– ใช้เก็บสินค้าที่ต้องระมัดระวังเรื่องความชื้นหรือที่อับ รวมถึงสินค้าขนาดใหญ่ขนย้ายยากหากอยู่ในคลังที่มีที่มุงบังทุกด้าน

3. คลังสินค้าโล่งแจ้ง
– การเก็บสินค้าอาจมาเป็นตู้คอนเทนเนอร์
– สินค้าที่เป็นผลิตผลทางการเกษตร ต้องใช้กองในที่แจ้งสะดวกกว่า

4. คลังสินค้ารูปแบบอื่นๆ
– เหมาะกับการเก็บสินค้าเฉพาะอย่าง เช่น ถังใส่ของเหลว สารเคมี ฯลฯ

ประโยชน์ของคลังสินค้า
1. ช่วยลดต้นทุนสินค้า เพราะหากขนส่งสินค้าไปยังที่ที่อยู่ไกลเมื่อมีการสั่งซื้อ จะทำให้มีค่าขนส่งสูงและต้องนำค่าขนส่งมาบวกเป็นต้นทุนสินค้าไปด้วย
2. การสั่งซื้อสินค้าสามารถจัดส่งได้เร็วขึ้น เพราะเป็นการนำไปรวมไว้ที่คลังสินค้าที่ใกล้กับจุดจำหน่ายแล้ว ลูกค้าไม่ต้องรอนาน
3. ลดปัญหาที่เกิดจากการขนส่ง อีกทั้งการแพ็คสินค้าแบบล็อตใหญ่ทำให้ปลอดภัยในการขนส่งมากกว่า
4. ลูกค้าได้รับสินค้าที่จัดส่งรวดเร็วจากคลังสินค้า นับเป็นการเพิ่มเครดิตให้ตัวแทนจำหน่ายได้ดี

ปัจจุบัน บริษัท บอร์เนียว เทคนิเคิล (ประเทศไทย) จำกัด มีคลังสินค้าทั้งหมด 9 แห่งด้วยกัน คือ กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ นครราชสีมา สุราษฎร์ธานี หาดใหญ่ แหลมฉบัง อุดรธานี พิษณุโลก และราชบุรี ซึ่งคลังสินค้าถือเป็นหัวใจสำคัญของบอร์เนียว เทคนิเคิล (ประเทศไทย) ผู้นำเข้าและตัวแทนจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องมืออุตสาหกรรมและยานต์ยนต์ชั้นนำมากมาย

ดังวิสัยทัศน์ของบอร์เนียวฯ ที่ว่า “มุ่งสู่การเป็นบริษัทชั้นแนวหน้าในด้านการบริหารจัดการ กิจกรรมทางการตลาด และห่วงโซ่อุปทาน ในธุรกิจอุปกรณ์ยานยนต์และสินค้าวัสดุอุตสาหกรรม ด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่ม ให้กับลูกค้าและคู่ค้า เพื่อสร้างการเจริญเติบโตของผลกำไรอย่างยั่งยืน เพื่อประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด”

Tags