พนักงานขาย สินค้าอุตสาหกรรม ระยอง

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– ชาย / หญิง

– วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา

– มีประสบการณ์ในการขายสินค้า ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป

– มีความกระตือรือร้น และสามารถปฏิบัติงานภายใต้ความกดดันได้ดี

– รู้จักเส้นทางต่างๆ ที่รับผิดชอบได้เป็นอย่างดี

– มีใบขับขี่รถยนต์และมีรถยนต์ส่วนบุคคลที่สามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงานได้ (บริษัทฯ มีเงินช่วยเหลือในการนำรถยนต์มาใช้ปฏิบัติงานและบัตรฟลีทการ์ด)

– สามารถนำแท็บเล็ตมาใช้ในการปฏิบัติงานได้ (บริษัทฯ มีเงินช่วยเหลือค่าซิมดาต้า)

– มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและสามารถทำงานเป็นทีมได้

– สามารถทำงานในสถานที่ต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


จำนวนที่รับ: 2 อัตรา

เงินเดือน : ตามความเหมาะสม และประสบการณ์


รายละเอียดงาน:

– ดูแลรับผิดชอบขายสินค้าอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่ภาคตะวันออก-ระยอง

– รักษาและขยายฐานลูกค้าเพื่อเพิ่มจำนวนลูกค้าในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

– รับผิดชอบยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทฯ กำหนด

– จัดการความคาดหวังของลูกค้าและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัทฯ และลูกค้า

หมวดหมู่ตำแหน่ง : พนักงานขาย
ประเภท : พนักงานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : ภาคตะวันออก-ระยอง